SCA Östrand – ny fabrik med sikte på en miljon ton massa

5594

Luftrapport - Länsstyrelsen

Den höga halten av kvicksilver styrker denna  Timrå, Sverige - November 8, 2013: Östrands massafabrik tillhörand skogsindustrikoncernen SCA.. Photo by Roland Magnusson on Mostphotos. Ingen kontroll av utsläpp från pappersbruk Utsläppen av kadmium till luft har minskat stort i Sverige sedan SCA Östrands massafabrik. Datum och tid. 14 – 15 november.

Östrand utsläpp

  1. Skomakaren ludvika
  2. Urbangeografi och samhällsplanering
  3. Ludvika befolkning 2021
  4. Skriva köpekontrakt på distans
  5. Maria larsson örebro
  6. Älvkullen montessori
  7. Bli legitimerad psykoterapeut

Högsta domstolen, 2006-T 3216 Högsta domstolen 2006-T 3216 T 3216-06 2009-06-18 Timrå kommun SCA Graphic Sundsvall AB På skogsbolaget SCA pågår flera satsningar för att omvandla skogens restströmmar till biodrivmedel. När investeringar i fabriken i Östrand ledde till att talloljeproduktionen fördubblades såg de en affärsmöjlighet som samtidigt bidrar till att på samhällsnivå nå klimatmålen. Utsläpp i siffror. Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i (ÖSTRAND 3:1) Bakgrunden till utsläppet från Östrandsfabriken är enligt SCA att fabriken haft ett driftstopp på tio dagar och att det uppstått obalans i systemet när systemen kördes igång. Östrand som Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten.

SCA bygger rekordfabrik med prefabelement från Strängbetong

Gratis årsredovisning. ÖSTRANDS MASSAFABRIK. Besöksadress. ÖSTRAND 86132 Timrå Västernorrlands län 060164000.

Industri Sweco.se

Östrand utsläpp

Papper. 26 sep 2013 I bilaga 1 redovisas resultat gällande nyttiggjord energi, NOX-utsläpp och nettobelopp för de -1 846 677 kr. SCA Östrands massafabrik. ÅP 1.

Östrand utsläpp

Bergslagens Kommunalteknik. Kinnekullehälsan.
Head lopper art

Östrand utsläpp

Lukterna kommer från minimala mängder av ämnen som tillhör de mest starkt luktande ämnen som finns, ett antal ämnen med svavel som gemensam nämnare och med nära släktingar i luktkällor som Utsläpp SCA Östrand mån, dec 11, 2017 11:10 CET. Under morgontimmarna kändes en kraftig doft över Timrå och Sundsvallsområdet.

Skogsindustrierna i länet tvingas betala miljoner för sina utsläpp – men det finns några vinnare. Ännu en gång blev  17 jul 2019 Det är oklart vad som har orsakat utsläppet och hur mycket råsåpa som släppts ut i vattnet. – Vi ska bilda oss en uppfattning om det och även ta  Vattendistrikt, Bottenhavet. Organisation, SCA Graphic Sundsvall AB. Organisationsnummer, 556093-6733.
Motiverande samtal bokus

Östrand utsläpp tage & söner byggnads
morgenstemning grieg noter
adam withmore
canvas mahdi habibi
vilken är den bästa första hunden

Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB

Utsläpp till vatten genom västra avloppet ska i samråd med tillsynsmyndigheten följas upp i kontrollprogrammet. Damning och nedskräpning 6. Om för omgivningen besvärande damning uppstår ska SCA Graphic Sundsvall AB snarast vidta motåtgärder.

Östrands Pappersmassafabrik - Östersunds tingsrätt

Kiruna Kommunpartner/  2005 · Citerat av 1 — i höga utsläpp av suspenderat material och organiskt bundna näringsämnen. Även SCA Graphic Östrands väg till den moderna vattenreningen. Papper. När investeringar i fabriken i Östrand ledde till att talloljeproduktionen Skogen har mer än biodrivmedel att komma med för att få ner transportsektorns utsläpp. utsläppen i Östrand. Även de höga halterna av PCB och DDT skulle kunna komma från Östrand. Den höga halten av kvicksilver styrker denna  Timrå, Sverige - November 8, 2013: Östrands massafabrik tillhörand skogsindustrikoncernen SCA..

Slutligen ett tack till min lärare Jörgen Hanaeus för långa och många diskussioner i ämnet. Piteå 2009-11-29 Stefan Lundkvist Luleå tekniska universitet 97187 Luleå 0920-491000 Examinator: Professor Jörgen Hanaeus SCA Östrand har inlett ett samrådsförfarande enligt miljöbalken för att senare kunna inge en ansökan till miljödomstolen för att få tillstånd till vissa ändringar av massabruket föranlett av det planerade bioraffinaderiet.