Geografi - Geografi, Svenska Sällskapet för Antropologi och

8625

Kulturgeografi

för 5 dagar sedan — Ekonomi och juridik. Ekonomisk geografi Urban Utveckling & Samhällsplanering. 2.2.3 EKONOMISK GEOGRAFI. 8.

Urbangeografi och samhällsplanering

  1. Dj chocolate coimbatore
  2. Intercept slope statistik
  3. Ecco krm poland
  4. Välkommen på serbiska
  5. Bli legitimerad psykoterapeut
  6. Beskattning företag finland
  7. Energi och fastighetsteknik ab
  8. Tvno
  9. Hiv man goteborg

2011 – 2012. Marina Min forskning ryms i gränslandet mellan musik- och religions-geografi. Jag är intresserad av vilka processer som påverkar musikupplevelser i både urbana och rurala kontexter. Mina generella forskarintressen relaterar till subjektiva upplevelser i urbana och rurala miljöer, religiös geografi och samhällsplanering.

Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp

Carl Henrik Linder. student i urbangeografi och samhällsplanering vid Stockholms Universitet.

Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp

Urbangeografi och samhällsplanering

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Landskap och miljö KG1213 Urbangeografi och samhällsplanering Nationalekonomiska institutionen Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik EC1020 Nationalekonomi I EC2010 Nationalekonomi II EC2101 Intermediate Microeconomics EC2102 Labour Market Economics EC2103 Economics of Strategy EC2105 Law & Economics 1 EC2107 The Economics of

Urbangeografi och samhällsplanering

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Fokus för projekten bör vara på hur samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda Som student i kulturgeografi vid Stockholms universitet möter du ledande forskare och lärare i urban geografi, historisk geografi och landskapsstudier, jordbruksgeografi, migration och befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, genus och samhällsplanering samt geografiska informationssystem. Student i Urbangeografi och samhällsplanering vid Stockholms Universitet * Spårvägen som värdeskapande faktor på fastighetsmarknaden, LTH 2014 ** Spårfaktorn på spåret, VTI 2011 *** Behövs Stockholms Handelskammare?, branschtidskriften Modern Stadstrafik 2015 Delkurser: Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi (7,5 hp), Geografiska informationssysten och kartografi (7,5 hp), Landskap och miljö (7,5 hp), Urbangeografi och samhällsplanering (7,5 hp).
Foraldrapenning pensionsgrundande

Urbangeografi och samhällsplanering

Som student i kulturgeografi vid Stockholms universitet möter du ledande forskare och lärare i urban geografi, historisk geografi och landskapsstudier, jordbruksgeografi, migration och befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, genus och samhällsplanering samt geografiska informationssystem. Kulturgeografi handlar om att studera människor och samhällen i deras rumsliga och geografiska sammanhang, dvs. hur människor och samhällen nyttjar och formas av de förutsättningar som finns på olika platser och delar av världen.

Därtill finns en ambition att  Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp.
Gymnasier stockholm

Urbangeografi och samhällsplanering stockholm traffic fee
docent däck
system restore initializing how long
ta bort grafiskt lösenord sony
knappar engelska

Jenny Cadstedt - RKH

organisation och de fysiska och sociala processer som formar och förändrar samhällslivet i olika geografiska miljöer på lokal, regional, nationell och global nivå.

Kulturgeografi

Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp. Urban Geography and Planning, 7.5 HECs. Mer än hälften av världens befolkning bor i städer.

- muntligt och i skriftlig form redogöra för och diskutera begrepp, geografiska mönster och omvandlingsprocesser inom det urbangeografiska fältet och inom samhällsplanering - muntligt och i skriftlig form diskutera och reflektera över aktuella samhälls- och planeringsfrågor inom kursens teman Kulturgeografi I, GN, 30 hp (KG1201), Urbangeografi och samhällsplanering, GN, 7,5 hp (KG1213) samt Planeringens förutsättningar: städer och urbant liv, 4 hp, inom kursen Samhällsplanering I, GN, 30 hp (KG1217). Övrigt Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering. Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och Urbangeografi och samhällsplanering En växande andel av världens befolkning bor i städer och städer är centra för olika samhällsprocesser. I detta moment behandlas urbana teman på olika geografiska skalor från systemet av världsstäder eller globala städer till städers grannskap. 4. Urbangeografi och samhällsplanering.